สมัครบัตรเครดิต รับ สิทธิพิเศษ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ วันนี้ บัตรเครดิตช้อปปิ้ง สิทธิพิเศษร้านอาหาร และ ส่วนลดท่องเที่ยว บัตรเครดิตเติมน้ำมัน บัตรเครดิตจองโรงแรม และบัตรเครดิตอื่น ๆ อีกมากมาย


ความแตกต่าง LTF / RMF ที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้

★ ความแตกต่าง LTF / RMF ที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้
ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน วัตถุประสงค์ของการลงทุน
ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน จำนวนเงินที่ใช้ลงทุน
ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน ความต่อเนื่องของการลงทุน
ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

ความแตกต่าง LTF / RMF ที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้

ความแตกต่าง LTF / RMF ที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้

ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน วัตถุประสงค์ของการลงทุน

สำหรับกองทุน LTF นั้นเป็นกองทุนรวม ที่มีวัตถุประสงค์ ในด้านการลงทุนช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสะสมเงินลงทุน โดยเป็นกองทุน ที่เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว แต่มีความรู้และประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ ก็สามารถมาลงทุน กองทุนรวม LTF  ได้ ในขณะที่ RMF นั้นเป็นกองทุนที่เน้นการออมระยะยาว เพื่อนำเอาเงินไปใช้ในช่วงเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งจะเน้นที่การลงทุนไปจนกว่าจะครบ 5 ปี จึงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ (หรือออมไปจนถึงอายุ 55 ปี)

ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน จำนวนเงินที่ใช้ลงทุน

การลงทุนกองทุนรวม LTF นั้นสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งหมด แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี ในขณะที่กองทุนรวม RMF จะต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ และไม่เกิน 15% หรือ 5 แสนบาทต่อปี ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ากองทุน LTF ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำเอาไว้ ต่างจาก RMF ที่จะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้

ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน ความต่อเนื่องของการลงทุน

ต้องบอกว่าสำหรับกองทุนรวม LTF นั้นจะไม่มีการกำหนดเอาไว้ว่าต้องลงทุนต่อเนื่อง อยากลงทุนปีไหนก็ได้ หรือไม่ลงทุนปีไหนก็ได้ ต่างจาก RMF ที่คุณจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ เพราะหากมีการไม่ลงทุนในปีใดปีหนึ่ง จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีครับ (คือเอาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้)

ความแตกต่าง LTF / RMF ในด้าน สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

กองทุน LTF นั้นจะสามารถนำเอาไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง (ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 5 แสนบาท) ในขณะทีกองทุน RMF นั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่จะมีการคิดรวมกับกองทุนอื่นๆ เช่น กบข. , ประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้หรือ 5 แสนบาทครับ

สมัครบัตรเครดิต รับ สิทธิพิเศษ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ วันนี้ บัตรเครดิตช้อปปิ้ง สิทธิพิเศษร้านอาหาร และ ส่วนลดท่องเที่ยว บัตรเครดิตเติมน้ำมัน บัตรเครดิตจองโรงแรม และบัตรเครดิตอื่น ๆ อีกมากมาย