สมัครบัตรเครดิต รับ สิทธิพิเศษ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ วันนี้ บัตรเครดิตช้อปปิ้ง สิทธิพิเศษร้านอาหาร และ ส่วนลดท่องเที่ยว บัตรเครดิตเติมน้ำมัน บัตรเครดิตจองโรงแรม และบัตรเครดิตอื่น ๆ อีกมากมาย


เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น

★ ตารางเปรียบเทียบประกันชีวิต เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น
♥ ข้อดีข้อเสียของประกันชีวิตแต่ละแบบ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง แต่จะเน้นที่การออมเพื่อเกษียณโดยเฉพาะ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิต ที่เน้นความคุ้มครองควบคู่ไปกับการสะสมทรัพย์ด้วย
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิตที่เน้นการคุ้มครองในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น

★★★★★ เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น ★★★★★

เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น

★★★★★ ประกันสุขภาพแบบออมทรัพย์

อ่านต่อ

 

เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น

★★★★★ ประกันชีวิตเพื่อลูก คุ้มครองและเป็นทุนการศึกษา

อ่านต่อ

 

เปรียบเทียบประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันระยะสั้น

★★★★★ รับผลประโยชน์เงินก้อน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง

อ่านต่อ

 

ข้อดีข้อเสียของประกันชีวิตแต่ละแบบ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เปรียบเทียบ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบํานาญ เป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง แต่จะเน้นที่การออมเพื่อเกษียณโดยเฉพาะ กล่าวคือผู้เอาประกัน จะต้องทำการออมเงินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดเกษียณอายุการทำงาน จากนั้นทางบริษัทประกัน จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันเป็นประจำ จนเสียชีวิต หรือครบอายุ 90-99 ปี (แล้วแต่ประเภทของกรมธรรม์) ข้อดีคือมีผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันออมทรัพย์ และจ่ายต่อเนื่อง แต่ข้อเสียคือ ไม่มีการคุ้มครองเพราะเน้นการออมโดยเฉพาะ

เปรียบเทียบ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ สะสมทรัพย์

เป็นประกันชีวิต ที่เน้นความคุ้มครองควบคู่ไปกับการสะสมทรัพย์ด้วย (แต่จะมีลักษณะเด่นเรื่องการออมทรัพย์มากกว่า ความคุ้มครองจัดเป็นสัญญาเสริม) ประกันประเภทนี้มีหลายระยะ ทั้ง สั้น กลาง ยาว (ตั้งแต่ 3-5 ปี จนถึง 25-30 ปีเลยทีเดียว) จุดเด่นหรือข้อดีของประกันประเภทนี้คือเรื่องของการออมเงินที่ไม่มีความเสี่ยง พร้อมกันนั้นยังให้ความคุ้มครองอีกด้วย (แล้วแต่ประเภทของกรมธรรม์) อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือมักให้ทุนประกันไม่สูง จึงไม่เหมาะสำหรับการลงทุนที่เน้นผลตอบแทนเยอะๆ

– เปรียบเทียบ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เป็นประกันชีวิตที่เน้นการคุ้มครองในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งคุณสามารถเลือกเวลาจ่ายเบี้ยและคุ้มครองได้เอง (แต่ส่วนมากจะมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 5 -20 ปี แล้วแต่ชนิดของกรมธรรม์) ข้อดีคือ คุณสามารถเลือกระยะเวลาในการรับความคุ้มครองได้ พร้อมกันนั้นก็จัดว่าเป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันถูกที่สุด แต่ข้อเสียคือเป็นเบี้ยประกันแบบจ่ายทิ้ง ไม่สามารถรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา

สมัครบัตรเครดิต รับ สิทธิพิเศษ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ วันนี้ บัตรเครดิตช้อปปิ้ง สิทธิพิเศษร้านอาหาร และ ส่วนลดท่องเที่ยว บัตรเครดิตเติมน้ำมัน บัตรเครดิตจองโรงแรม และบัตรเครดิตอื่น ๆ อีกมากมาย